EKO-VODA d.o.o. - Otpadne vode, kišnica

Podzemni rezervoar RondusInformacije


Plitka ugradnja

  • Malena visina rezervoara Rondus zahtjeva plitak iskop. U usporedbi sa klasičnim rezervoarima iskop je približno 40% manji. Obratite pozornost da su dolazne i odlazne cijevi postavljene na dubini na kojoj ne može doći do smrzavanja.

Povozan sa osobnim automobilima

  • Ako želite ukopivi rezervoar Rondus postaviti u Vaš dvorišni prilaz? Skupa sa teleskopskim ljevano željeznim poklopcem rezervoar Rondus je povozan, Rondus plus je povozan sa dostavnim vozilima, osno opterećenje 8 t ( sa teleskopskim poklopcem za šaht BEGU).

Ugradnja u podzemnu vodu

  • Podzemni rezervoar Rondus se radi posebne konstrukcije odlikuje stabilnošću, pa ga se može montirati u področja sa podzemnim vodama ili u vodonepropusna tla (npr. ilovača - upotrijebiti opremu za montažu u podzemnu vodu). Najviši nivo podzemnih voda smije biti u visini terena.

Prilagodljiv u svim površinama:

  • Hodna površina poklopca je u ravnini sa terenom. Za optimalno prilagođavanje služi bezstupnjevito podesiv šaht poklopca, sa mogućnošću korekcije kuta od 5°. Cijeli sistem je zabrtvljen pomoću dvije brtve.
  • Ugradiv u područja sa visokom podzemnom vodom ili slabo propusna tla.
  • Ugradnja u područja bez smrzavanja samo sa poklopcem, 500 mm.
  • Bezstupanjska dubina montaže radi teleskopskog šahta ! 
  • Jednostavna montaža radi plićeg iskopa.
  • Dug životni vijek, 15 godina jamstva.
  • TÜV certifikat.

Tehničke informacije


2000L crn [kat. bt. 318011]

DužinaŠirinaVisinaUnutarnji Ø poklopcaTežina
2190 mm 2010 mm 1280 mm 650 mm 120 kg

3000L crn [kat. br. 318001]

DužinaŠirinaVisinaUnutarnji Ø poklopcaTežina
2880 mm 2480 mm 1380 mm 650 mm 150 kg

Pribor


PE-poklopac sa duplom stjenkom, pohodni

[kat. br. 381500]

Teleskopski poklopac Mini Rondus

[kat. br. 381505]

Teleskopski šaht s poklopcom za rezervoar Diamant, ljevano željezni

[kat. br. 381504]

Teleskopski šaht sa poklopcem za rezervoar BEGU Diamant

[kat. br. 381503]

Oprema za montažu u područja sa podzemnom vodom

[kat. br. 318500]

Izgrada web stranica Boomer