EKO-VODA d.o.o. - Otpadne vode, kišnica

Izaberite filter za Upojni sistem. Filter spriječava ulaz nečistoćam, koje smanjuju kapacitet sistem.Upojni filter sa ljevano željeznim poklopcem razreda B - povozan sa osobnim vozilima. Primjeren za odtok sa dvorišta ili kao dotočni element. Povećava životni vijek upojnog sistema.Filter za kišnicu. Za površine do 500 m2Za velike površine do 1200 m2. Filter šaht za čišćenje oborinskih voda prije ulaska u veće upojne sisteme. Priključak maksimalno DN 200.Osigurava od pre opterećenja upojnog sistema. Za kontrolirani odtok kišnice prema kanalima.Za filtriranje kišnice. Trostupanjski proces filtriranja: košara sa finim filterom, zona sedimentacije i potopna cijev-protu uljna.

 
Izgrada web stranica Boomer