EKO-VODA d.o.o. - Otpadne vode, kišnica

Biološki uređaji za pročišćavanje otpadnih voda.

Sistem Klaro Easy

Sistem Klaro Easy

Sistem Klaro Easy

Sistem Aqua-Simplex

Sistem Aqua-Simplex

Sistem Aqua-Simplex


Biološki uređaj

Biološki uređaj one2clean već ima sve ono šta će biti potrebno u budućnosti!CLEARFOX kompaktni biološki uređaj. Radi bez električne energije.BIOROCK kompaktni biološki uređaj. Radi bez električne energije.EcoClean biološki uređaj na principu aktivnog mulja

 

Informacije   Tehnički podaci   Pribor

Izgrada web stranica Boomer