EKO-VODA d.o.o. - Otpadne vode, kišnicaMehanička dvokomorna septička Carat za otpadne vode domaćinstva. Septička je pripremljena za naknadnu prenamjenu u biološki uređaj za pročišćavanje otpadnih voda tipa SBR ( Klaro ili Aquato).Mehaničko pročišćavanje otpadne vode. Trokomorna septička jama se sastoji od tri dijela u kojima se zadržava kruti i netopivi otpad. Iz treće komore u teren se ispušta filtrirana otpadna voda. 

Izgrada web stranica Boomer