EKO-VODA d.o.o. - Otpadne vode, kišnica

Crpna tehnika.Crpka za kišnicu sa mogučnošću preklopa. Pri pomankanju kišnice unutar rezervoara automatski se preklapa na korištenje pitke vode.Kompletno rješenje. Crpka Aqua-Center-Silentio je centralni sistem za iskorištavanje kišnice sa automatskim upravljanjem.Rješenje za veće udaljenosti između rezervoara i crpke u kući. Crpna konzola Aqua-Center-Silentio Press je centralna, programibilna, sistemska jedinica za nadzor i upravljanje sistemom za iskorištavanje kišnice.Višestupnjevita, samousisna, centrifugalna crpka.Višestupnjevita, usisna crpka.Višestupnjevita, samousisna crpka sa automatskim radom.Samousisna Jet-crpka.Potopna i samousisna crpka sa ugrađenim tlačnim prekidačem i nadzorom protoka.Komplet sa zaštitom protiv suhog toka.Potopna crpka sa 4 stupnja i zaštitom protiv suhog toka.Sa ugrađenim tlačnim prekidačem.

 
Izgrada web stranica Boomer