EKO-VODA d.o.o. - Otpadne vode, kišnica

Rondus paket Garden povozan sa osobnim vozilimaInformacije


 • Plitka ugradnja: Poseban niski oblik rezervoara Rondus omogućuje ugradnju u plići iskop- što u konačnici donosi manji volumen iskopa u odnosu na druge sisteme za kišnicu (manji troškovi i manje vrijeme izrade iskopa). Iskop je manji za približno 40%. Obratite pozornost da su svi dijelovi u kojima se nalazi kišnica oko 60 cm ispod nivoa terena radi mogućnosti smrzavanja.
 • Povozan sa dostavnim vozilima Želite li postaviti rezervoar Rondus u Vaš kolni prilaz? Rondus plus je povozan sa dostavnim vozilima, osno opterećenje do 8 t ( teleskopski šaht sa poklopcem BEGU).
 • Ugradnja u podzemnu vodu: Podzemni rezervoar Rondus je radi svoje konstrukcije toliko stabilan, da ga lako ugradite u područja sa podzemnom vodom, ili u slabo propusno tlo (npr. ilovača - koristite opremu protiv uzgona). Najviši nivo podzemne vode može biti u visini tla.
 • Prilagodljiv za bilo koju površinu: Poklopac teleskopskog šahta je u ravnini zemlje. Za optimalnu prilagodbu šaht je bezstupnjevito podesiv, kut nagiba se može podešavati do 5°. Cijeli sistem šahta je brtvljen pomoću dvije specialne brtve.
 • Ugradnja u područja sa podzemnom vodom ili slabo propustna tla  (npr. ilovača ).
 • Jednostavna instalacija i lako korištenje kišnice pomoću priključaka (pripremljeno za sistem za navodnjavanje Gardena).
 • 100 % iskoristivost kišnice.
 • Na površini vidljiv samo poklopac poravnat sa visinom tla.
 • Filter ugrađen u grlo rezervoara

Opseg dobave:

 • Podzemni rezervoar Rondus
 • Teleskopski šaht sa poklopcem za rezervoar, ljevano željezni, poklopac ljevano željezni razreda B. Povozan sa motornim vozilima. Bezstupnjevito podesiv od 650 do 950 mm prekrivanja sa zemljom

Filter paket Rondus Garden:

 • košara unutarnjeg filtera Rondus
 • preljevni sifon
 • zaštita protiv ulaska malih životinja

Crpni paket Garden-Komfort:

 • potopna crpka Integra INOX sa zaštitom protiv suhog toka i Start/Stop automatika
 • plivajuća usisna garnitura
 • priključci
 • tlačna cijev 10 m

Tehničke informacije


2000L [kat. br. 384172]

DužinaŠirinaVisinaUnutarnji Ø poklopcaTežina
2190 mm 2010 mm 1280 mm 650 mm 120 kg

3000L [kat. br. 384173]

DužinaŠirinaVisinaUnutarnji Ø poklopcaTežina
2880 mm 2480 mm 1380 mm 650 mm 150 kg

Pribor

Izgrada web stranica Boomer