EKO-VODA d.o.o. - Otpadne vode, kišnica

Rondus paket Garden pohodan



Informacije


 • Plitka ugradnja: Poseban niski oblik rezervoara Rondus omogućuje ugradnju u plići iskop - što u konačnici donosi manji volumen iskopa u odnosu na druge sisteme za kišnicu (manji troškovi i manje vrijeme izrade iskopa). Iskop je manji za približno 40%. Obratite pozornost da su svi dijelovi u kojima se nalazi kišnica oko 60 cm ispod nivoa terena radi mogućnosti smrzavanja.
 • Povozan sa dostavnim vozilima Želite li postaviti rezervoar Rondus u Vaš kolni prilaz? Rondus plus je povozan sa dostavnim vozilima, osno opterećenje do 8 t ( teleskopski šaht sa poklopcem BEGU).
 • Ugradnja u podzemnu vodu: Podzemni rezervoar Rondus je radi svoje konstrukcije toliko stabilan, da ga lako ugradite u područja sa podzemnom vodom, ili u slabo propusno tlo (npr. ilovača - koristite opremu protiv uzgona). Najviši nivo podzemne vode može biti u visini tla.
 • Prilagodljiv za bilo koju površinu: Poklopac teleskopskog šahta je u ravnini zemlje. Za optimalnu prilagodbu šaht je bezstupnjevito podesiv, kut nagiba se može podešavati do 5°. Cijeli sistem šahta je brtvljen pomoću dvije specialne brtve.
 • Ugradnja u područja sa podzemnom vodom ili slabo propustna tla  (npr. ilovača ).
 • Jednostavna instalacija i lako korištenje kišnice pomoću priključaka (pripremljeno za sistem za navodnjavanje Gardena).
 • 100 % iskoristivost kišnice.
 • Na površini vidljiv samo poklopac poravnat sa visinom tla.
 • Filter ugrađen u grlo rezervoara

Opseg dobave:

 • Podzemni rezervoar Rondus
 • Teleskopski šaht Mini sa PE poklopcem za rezervoar, pohodni, bezstupnjevito podesiv od 650 do 850 mm zatrpanosti sa zemljom

Filter paket Rondus Garden:

 • košara unutarnjeg filtera Rondus
 • preljevni sifon
 • zaštita protiv malih životinja

Crpni paket Garden-Komfort:

 • potopna crpka Integra INOX sa zaštitom protiv suhog toka i Start/Stop automatikom
 • plivajuća usisna garnitura
 • priključci
 • tlačna cijev 10 m

Tehničke informacije


2000L [kat. br. 384170]

DužinaŠirinaVisinaUnutarnji Ø poklopcaTežina
2190 mm 2010 mm 1280 mm 650 mm 120 kg

3000L [kat. br. 384171]

DužinaŠirinaVisinaUnutarnji Ø poklopcaTežina
2880 mm 2480 mm 1380 mm 650 mm 150 kg

Pribor

Izgrada web stranica Boomer