EKO-VODA d.o.o. - Otpadne vode, kišnica

Konzolna crpka sa preklopom KSBInformacije


Preklopna crpka - konzolna izrada i testirana prema DIN 1988 te primjerena za korištenje kao kućni sistem za distribuciju i iskorištavanje kišnice.
Pomoću plovka se vrši kontrola nivoa unutar rezervoara. Kada plovak registrira nizak nivo kišnice unutar rezervoara, pošalje signal do preklopnog ventila koji preklopi na korištenje tj. dobavu pitke vode do potrošača. Kada se rezervoar ponovno počne puniti kišnicom plovak daje signal, a crpka se preklapa na rad sa kišnicom. Točka preklopa plovka u rezervoaru je podesiva.
Povoljno rješenje preklopne konzole sa rezervoarom za pitku vodu na samom tijelu konzole crpke.

  • Ljepog i robusnog izgleda te jednostavnost ugradnje.
  • Pripremljenost za brzo spajanje.
  • Preklopni plovak sa 20 m priključnoga kabla.
  • Crpna konzola sa preklopom KSB-Superinox 15/4 ili 25/4.
  • 2 godine jamstva.
  • Omogućen servis.
  • Automatsko preklapanje između kišnice i pitke vode iz javne vodovodne mreže pomoću tropolnog elektromagnetnog ventila. 
  • Tiha, višestupnjevita, samousisna KSB-crpka za profesionalnu učinkovitost.
  • Ugrađena zaštita protiv suhog toka. Rad crpke bez obzira na napunjenost rezervoara.
  • Pokazatelj tlaka rada crpke.

Tehničke informacije


[kat. br. 350022]

TipSnaga motoraMaks. tlačna visinaMaks. tlakMaks. protok
25/4 0,8 KW 43,0 m 4,3 bar 4200 l/h
Maks. usisna visina Maks. crpna dužina
3,0 m 15,0 m

[kat. br. 350021]

TipSnaga motoraMaks. tlačna visinaMaks. tlakMaks. protok
15/4 0,66 kW 35,0 m 3,5 bar 3600l/h
Maks. usisna visina Maks. crpna dužina
3,0 m 15,0 m

Pribor

Izgrada web stranica Boomer